Butrimonių Anos Krepštul gimnazija

                                         Į pradžią               Laiškas mokyklai              Kontaktai                LT      PL

 

Mokykla
Mokyklos atributika
Mokyklos muziejus

Ana Krepštul
Istorija

Ugdymas karjerai
Nuotraukos

Tėvams
Mokytojai
Mokiniai
Administracija
Informacija mokytojams

Biudžetas
Mokyklos gyvenimo akimirkos
Naudingos nuorodos
Projektai

 

 

Atnaujinta 2018.01.03 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Strategija 2016-2018

BUP 2017 - 2018

Mokyklos valdymo struktūra

Darbo tvarkos taisyklės

Asmens duomenų saugojimo politika

IKT naudojimo tvarka

Lygių galimybių politika

Mokyklos veiklos vertinimas

Kvalifikacijos tobulinimo tvarka

Mokinių priėmimo į mokyklą tvarkos aprašas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimų tvarka

Vidaus tvarka mokiniams   

Mokyklos nuostatai    

Pamokų lankomumo apskaitos tvarka

Kultūrinė-pažintinė veikla

 Mokyklos vizija:

Gimnazijoje mokosi siekiantys pažangos mokiniai. Tėvai aktyvūs mokytojų pagalbininkai ir gimnazijos gyvenimo dalyviai. Dirba profesionalus pedagogų kolektyvas. Puoselėjamos tradicijos, tautinis tapatumas, ugdomas sąmoningas Lietuvos pilietis.         

Vertybės

            Jaustis saugiam, nuolat mokytis, puošti savo aplinką, didžiuotis gimnazija.

Misija:

Gimnazija suteikia visapusišką ugdymą ir kokybišką išsilavinimą jaukioje, šiuolaikinėje ir saugioje aplinkoje. Glaudžiai bendradarbiauja su tėvais ir socialiniais partneriais. 

Mokyklos prioritetai:

·         Akademinė ir individuali pažanga.

·         Mokinių elgesys ir saugumas.

·         Tėvų įtraukimas į veiklą ir tėvų švietimas.

 

                                                                                                                                                                                   Į pradžia

   
                                                        
                                                             
 © Butrimonių Anos Krepštul gimnazija